Cơ chế hoạt động khoa học với hiệu ứng đòn bẩy

Đáy ghế được đẩy xuống khi ngồi và lưng ghế giữ cho eo thoải mái

Khi ngồi trên Curble, hiệu ứng đòn bẩy hỗ trợ đẩy xương cột sống tự nhiên để tạo tư thế ngồi đúng. Ngồi đúng tư thế giúp giảm áp lực lên cột sống và khớp tới 30%.

Đẩy xương hông một cách tự nhiên phân tán áp lực

Xương cụt của bạn được nâng lên một cách tự nhiên để phân tán áp lực lên cột sống và điều chỉnh các cơ chính trên cơ thể bạn

Cơ chế hoạt động

Ngồi —-→  Nâng xương cụt —-→ Điều chỉnh tư thế cột sống và eo

 

 

 

 chair, curble, curblechair, ghế, ghế chống gù, ghechonggu, ghedieuchinhtuthe