Bước 2

Bước 2: Giữ ghế bằng 2 tay và điều chỉnh hông ngồi sát vào phần đáy ghế