Bước 3

Bước 3: Trọng lượng cơ thể sẽ giúp đẩy phần eo và điều chỉnh tư thế ngồi của bạn