Chứng nhận Bằng sáng chế khoa học

Bằng sáng chế khoa học

Ghế điều chỉnh tư thế Curble đã được công nhận về hiệu quả điều chỉnh tư thế khi sử dụng